Tarieven 2021

 

Sinds 2016 zijn de tarieven voor mondzorg wettelijk vastgesteld door de NZA. 

 

Zoals gebruikelijk wordt de tandprothetische behandeling eerst met u besproken en als u een behandeling nodig heeft die meer dan € 150,- kost krijgt u vooraf een prijsopgave. Op deze manier weet u van te voren waar u aan toe bent.

 

Achmea groep:

 

Menzis Groep:

Avéro

 

Menzis

Zilveren kruis

 

Anderzorg

Interpolis

 

 

     

   
 

 

 

Met de bovenstaande zorgverzekeraars heb ik in 2021 een contract afgesloten en kwaliteit- en prijsafspraken gemaakt. De gemaakte kosten worden geheel of gedeeltelijk via de zorgverzekeraar gedeclareerd. 

 

Staat uw zorgverzekeraar hier niet tussen dan gelden de tarieven die wettelijk zijn vastgesteld door de NZA ( www.nza.nl ) . U dient de gemaakte kosten direct aan mij te voldoen. U stuurt dan zelf de nota op naar uw zorgverzekeraar en ontvangt uw vergoeding.

 

Vergoedingen: 

Welke behandelingen u vergoedt krijgt en welk bedrag u per behandeling kunt declareren bij uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw verzekeringspakket. U kunt dit in uw polis nakijken. Indien u twijfelt of vragen heeft over vergoedingen, neemt u dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Dit voorkomt teleurstellingen.

 

 Privacyregelement: 

 

Privacy in de tandprothetische praktijk;

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een patiëntdossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

 

Beveiliging van de gegevens;

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

 

Bewaartermijn;

De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

 

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming;

De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

 

Recht op verwijdering en vernietiging;

De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

 

Klachten; Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Garantie:
De tandprotheticus geeft u een jaar garantie op de kwaliteit van het geleverde. Mochten er toch problemen zijn en de tandprotheticus is naar uw oordeel in gebreke gebleven, dan kunt u uw problemen voorleggen aan de organisatie van de Nederlandse tandprothetici, die dan zal bemiddelen (zie organisatie).

 

De Tandprothetici hebben een eigen brancheorganisatie:

Het ONT - Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.  Voor advies, vragen en klachten kunt u daar terecht.


ONT Secretariaat:
Postbus 1312 

2130 EK Hoofddorp 

T-023-7200444

E-mail: info@ont.nl

Website: http://www.ont.nl/

 

 

COVID-19 (coronavirus)

 

Update corona maatregelen:

 

Als tandprothetische praktijk behoor ik tot de zorgsector. 

De praktijk mag daardoor gewoon geopend blijven voor reguliere zorg en spoed behandelingen 

Met behulp van de richtlijnen “Leidraad mondzorg corona”  Leidraad  Mondzorg Corona ( versie 6.3) kan ik u veilig behandelen.

 

Wat betekent dit voor u als patiënt?

 

Belangrijk is dat u zoveel mogelijk alleen komt daar waar mogelijk zonder onnodige begeleiding.

Behandelingen vinden alleen plaats na het maken van een telefonische afspraak.

Het zou fijn zijn als u zich op het exact afgesproken tijdstip of uiterlijk 5 minuten voor aanvang van uw afspraak wilt melden in de praktijk.

 

Bij het betreden van de praktijk wordt u gevraagd de handen te reinigen met een handalcohol.

Helaas mag ik u géén hand geven bij binnenkomst.

ik verzoek  u zoveel mogelijk thuis de prothese te poetsen en zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet.

Heeft u last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts dan mag ik u helaas niet behandelen. Stem bij twijfel van te voren telefonisch af over uw gezondheidssituatie. Tarieven & garantie

Contactgegevens

Tandprothetische Praktijk Jolanda Smit
Frederik Hendrikstraat 32 (bg)
1052 HV AMSTERDAM

Telefoon: 020 - 6834389
E-mail: info@jolandasmit.nl

Openingstijden

Maandag: 9.00 tot 15:30
Dinsdag: 9.00 tot 15:30
Woensdag: Gesloten
Donderdag: 9.00 tot 15:30
Vrijdag: Gesloten